top of page

Vigtig information til nye klienter
Brevet her indeholder vigtig information min praksis og om hvordan jeg arbejder. 
Læs det venligst godt igennem og udfyld sidste side og tag denne med til mig når vi ses eller send mig en kopi på mail.
Jeg går derefter ud fra, at du går ind på de retningslinjer, jeg beskriver. Hvis ikke, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, så sig endelig til før vi begynder din terapi.

Praktisk information:
Du er altid velkommen til at spørge om min erfaring, metoder og uddannelsesbaggrund.
Jeg har tavshedspligt angående det vi taler om i sessionerne, med mindre jeg har dit samtykke til at tale om din terapi. Hvis jeg taler om dig med mine supervisorer, har de også tavshedspligt og det er kun dit fornavn, som nævnes.
Som behandler har jeg pligt til at føre journal og denne skal gemmes i mindst 3 år. Denne journal er ligeledes fortrolig.

 

Betaling:
Skal ske før begyndelsen af hver time. Du gør det let med Mobilepay eller en kvittering på papir, mail eller smartphone for overførslen på netbank. HUSK navn og datoen for terapitimen. Hvis jeg skal opkræve efter timen på faktura koster det 100 D. Kr. i administrationsgebyr, og derefter 100 D. Kr. per rykker.  Mobile pay nummer er 23405

Hvis du er studerende på en skole eller psykoterapeutisk institut og bruger terapien til at opfylde kravet om egenterapi eller supervision er det ligeledes dit ansvar at holde tal og dato på dine timer. Jeg anbefaler at du fra starten laver en oversigt, hvorpå du skriver ned, hver gang du har været i terapi. Når du har samlet de timer, du skal have skriver jeg gerne bekræftelse til dit institut.

Jeg skriver kvitteringer efter hver time. Sig til, hvis du vil have en udleveret. Fakturaer laver jeg efter aftale.

Aflysning:
Det er dit ansvar at huske, hvornår du har en aftale. Aflysning af din tid skal ske med mindst 48 timers varsel. Hvis ikke du aflyser indenfor denne tid er du ansvarlig for betaling af timen uanset årsagen til dit fravær.
Dette gør det muligt for mig at drive privat praksis og for fortsat at være til rådighed for dig.
Det tager også hensyn til de klienter, som har behov for en tid. Desuden er det normalt til tider at have modstand overfor at komme til terapi og dette kan give sig udtryk i aflyste tider, også når der er en ydre årsag såsom sygdom.
Jeg anbefaler også at du så vidt muligt forsøger ikke at aflyse dine tider og at overholde de aftaler du laver. Dette sikrer en kontinuitet og en tryghed for dig i terapiprocessen. Hvis du er forhindret kan du også vælge at ringe til mig eller have samtalen via Skype i stedet for at aflyse.

Kommunikation:
Du kan kontakte mig via telefon, mail eller sms. Jeg besvarer henvendelser indenfor almindelig kontortid på hverdage. Hvis du er i krise bedes du sende mig en sms med nogle tider, hvor jeg kan kontakte dig.
Jeg læser gerne kortere mails med refleksioner over din proces, men vil af etiske årsager og af hensyn til kvaliteten af din terapi respondere i din terapitime, ikke på mail.

 

 

Forsinkelser:
Hvis du bliver forsinket, så ring til mig og sig hvornår du kommer. Hvis jeg ikke hører fra dig, venter jeg 15 minutter, derefter betragter jeg aftalen som aflyst.

Terapiforløbet:
For at du skal få mest ud af terapien og for at kunne holde fokus i terapiprocessen, anbefaler jeg 2-4 terapitimer om måneden. 

I terapien er det bedst, hvis du selv bringer de emner frem, som du ønsker at snakke om/arbejde på. Under terapien er det altid dig, som er i centrum for det, vi taler om og arbejder med. Der er ingen rigtige eller forkerte svar eller oplevelser. Jeg opfordrer dig også til at medbringe drømme, kreativt arbejde eller andet, du synes kan være relevant. Jeg deltager samtidig aktivt i terapien og bruger de metoder og teknikker, som jeg vurderer er de bedste for dig.

Det betyder at jeg stiller spørgsmål, kommer med observationer, guider dig og støtter dig efter min bedste vurdering.

Dine symptomer kan forværres af terapien, fordi uafsluttede følelser kan komme op til overfladen gennem terapien og efterfølgende. Dette er som regel midlertidigt.

Der er ingen garanti for forbedring og ingen hurtige løsninger på dybereliggende problemer, men de fleste oplever i deres terapiforløb at få det langt bedre.

Hvis du føler, at du ikke får nok ud af terapien eller hvis der er noget, som gør, du ikke synes du kan være åben overfor mig, så snak med mig om det, da det ellers kan hindre din udviklingsproces.

Det er vigtigt at tage ting op, som sker i vores relation, dette kan bruges som en del af terapien, da det ofte handler om temaer fra dit liv. 

Der kan være gange, hvor du ikke har lyst til at komme til dine aftaler, hvor du måske er irriteret på mig eller over terapien, dette er normalt og kan ske fordi du er ved at komme i kontakt med nogle ubehagelige følelser. I stedet for at aflyse, foreslår jeg, at vi snakker om det/arbejder på det i terapien. Hvis du kommer til terapien alligevel, vil du ofte hurtigere kunne afklare dine problemer.
Når du ønsker at afslutte terapien eller tage en pause, anbefaler jeg, at du siger det i terapien, helst mindst tre gange før din sidste time. På den måde kan vi sige farvel og runde af på en god måde.

Afslutning er en vigtig del af terapien.

Modstand kan vise sig, som et ønske om at afslutte terapien. Derfor fraråder jeg på det kraftigste at afslutte pr. e-mail, telefon besked eller sms.
Når jeg skønner, at du er parat til at afslutte terapiforløbet, vil jeg diskutere dette med dig.

Medicin:
Det er din egen, meget personlige beslutning om du vælger at tage anti-depressiv eller anden medicin. Men hvis du har vedvarende symptomer, som ikke løftes relativt kort tid efter påbegyndt terapi, vil jeg muligvis foreslå at du taler med en praktiserende læge, kostvejleder, naturopath eller psykiater om medicinsk .behandling.

Om sikkerhed i terapien:
Det er vigtigt at du mens du er i terapi indvilger på ikke på nogen måde at skade dig selv med vilje og at kontakte mig med det samme hvis du får trang til at gøre dette. Det er også centralt at du ikke er påvirket af stoffer eller alkohol mens du er under behandling.  Du bør informere mig hvis du har misbrug af nogen art, så dette kan inddrages i behandlingen i stedet for at hindre den.

 

 

Din anbefaling:
J
eg er altid glad for at blive anbefalet til dine venner, familie og bekendte.
Jeg ser frem til vores arbejde sammen og takker dig for din tillid.

Jeg ser frem til vores samarbejde    

Kærligst  Deva Anaya

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Underskrift og klientoplysninger:

Jeg har læst og forstået klientinformationsbrevet og har haft mulighed for at stille spørgsmål.

 

Dato

Underskrift

Navn

Adresse

Tlf.

Mail

Helbredsoplysninger

Navn og tlf. på nærmeste pårørende

 

 

___________________________________________­­­­_______________________________________________

Sjælsro Skolen                         Herstedøstergade 22,1sal                                   2620 Albertslund
mobil: 28560066                      Mail: sjaelsro@gmail.com                                 www.sjaelsro.com
Bankforbindelse:                    Jyske Bank  Reg. 5013 kto. 00012100                   CVR. 27 197 663

bottom of page